REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
określający zasady świadczenia usługi sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu, zgodnie z wymaganym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27/04/2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązujący od 25/05/2018)
Właścicielem sklepu jest:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " MIM" Mirosław  Sałek, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Skawina. 

Siedziba firmy: 

ul. Ogrody 5c ; 32-050 Skawina; NIP PL 679 102 00 47, Regon: 350758349

Zwany dalej „ Sprzedawcą”. Sprzedawca jest płatnikiem podaku VAT.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
definicje:
sklep internetowy - stanowi zawarcie umowy  kupna-sprzedaży drogą elektroniczną
klient - osoba fizyczna, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną - które zawierają umowę kupna- sprzedaży drogą elektroniczną, składając zamówienie
umowa zakupu-sprzedaży - umowa zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego
zamówienie -  złożone elektronicznie oświadczenie w celu zawarcia umowy kupna -sprzedaży


Sprzedawca dokonuje sprzedaży dla Klientów na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną. Klient wraz z towarem otrzymuje zawsze paragon lub fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. 

Zamówienie

W sklepie internetowym zamówienia może składać w ciągu doby przez 24 godz, przez 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klient składający zamówienie jest zobowiązany do wprowadzenia do systemu danych zgodnych ze stanem faktycznym.Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych, ani praw własności osób trzecich. Podawane dane osobowe przy składaniu zamówienia są szyfrowane  za pomocą klucza o długości 256 bitów.
Sklep posiada bezpieczny certyfikat SSL wystawionym przez Urząd Certyfikujący / zamknięta kłódka, oraz znacznik "https".
Wszystkie działania sklepu w zakresie przetwarzania danych osobowych są zgodne z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie wysyłany przez sklep list elektroniczny z treścią zamówienia. Zamówienie   potwierdzone jest przez kliknięcie linku "Potwierdź zamówienie" lub odesłanie tego listu. Dokonanie płatności jest traktowane jako potwierdzenie. Po potwierdzeniu zamówienia rezygnacja z zakupu jest możliwa za zgodą sklepu, po wcześniejszym skontaktowaniu sie konsumenta ze sklepem.
Realizacja zamówienia - przygotowanie i wysyłka następuje: po potwierdzeniu  zamówienia -jeżeli wybrano płatność przy odbiorze,lub po otrzymaniu wpłaty na konto - jeżeli wybrano przedpłatę przelewem bankowym. Możliwe jest również dokonanie płatności przez system płatności PAYNOW.

Postanowienia dodatkowe

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " MIM" Mirosław  Sałek jest wyłącznym właścicielem opisów towarów. Kopiowanie ich w całości lub fragmentach jest zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie powyższych opisów bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich!