Sposób płatności 
 

- przelewem - Towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto Sklepu. 

-
gotówką, lub kartą płatniczą przy odbiorze. 

- bramką paynow Możliwość płatności szybkim przelewem, blikiem i kartą płatniczą.

Przy płatności - paynow odbiorcą wpłaty jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas-

terCard Electronic, Maestro.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się

na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Przedpłaty prosimy kierować na konto: 

P. H. U. " MIM" Mirosław  Sałek ul. Ogrody 5c; 32-050 Skawina.

Nr rachunku:         Alior Bank 26 2490 0005 0000 4530 6658 9435